Anne ve Çocuk Sağlığı

Anne ve Çocuk Sağlığı

Ülkemizdeki nüfusun genç olması ve bunun büyük bir kısmını doğurgan dönemde olan kadınların oluşturması sebebiyle bu kesimin toplumdaki sağlık düzeylerini ayarlayan bir yapıya da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, anne ve çocuk sağlığı merkezleri açılmıştır. Toplumda sağlıklı annelerin ve çocukların olması ve bunların vücutlarını iyi tanımaları ve fonksiyonlarını bilmeleri lazımdır.

Annelerin sağlıklı olması gebeliklerinin başlangıcından itibaren sağlıklı bir süre geçirmelerine bağlıdır. Annenin sağlıklı olması doğacak çocuğun da sağlıklı olarak dünyaya gelmesine sebep olduğu gibi sağlıklı nesillerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Ailelerin çocuk oluşumundaki görevlerini özenle takip etmeleri ve bilinçli bir birleşmeden sonra oluşan gebelik döneminin en iyi şekilde geçmesine yardımcı olunmalıdır.

Toplumun sağlıklı bireylerden meydana gelmesi sağlam bir neslin devamını gerektirir. Ayrıca toplumdaki hastalık düzeyi toplumun gelişmişlik düzeyini gösterir. Gelişmiş ülkelerde sağlık için harcamalar en üst düzeyde olmakta ve çeşitli programlar hazırlanarak ülkenin sağlık düzeyinin arttırılması için kaynakların doğru ve düzenli kullanımını sağlanmaktadır.

Ülkemizdeki Anne ve Çocuk Sağlığı sağlık hizmetlerinden her kişinin yeterince yararlanması için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri de başlatılmıştır. Ülkemizdeki sağlık sorunlarını en aza indirmek için çalışmalar devam etmektedir. Hazırlanan türlü programlar bulunmaktadır. Bu programlar dahilinde anne çocuk sağlığı için aşılama, ishal ve sorunları, solunum yolu hastalıklarının önlenmesi amacıyla çalışmaların yapılması ve annenin sağlıklı olması için gerekli olan güvenli annelik programları uygulanmaktadır.

Anne ve çocuk sağlığı mevzusunda ilk uygulama kadın yumurtasının döllenme aşamasından başlar ve gelişim gösterir. Döllenmeden sonraki evrelerde bebek oluşumu kademe kademe değişim ve büyüme dönemi geçirir. Bu dönemlerdeki anne adayları kilo kontrolü, aşılar, çocuğun kontrolü, hamileliğin gerekli kontrollerini yaparlar. Yapamazlar ise sağlıklı bir hamilelik geçiremez. Bunun sonucunda bebek sağlıklı bir şekilde doğmaz.

Toplumumuzda bireyleri oluşturan kadınlarımızın çok büyük bir kısmı anne adayı olmaktadır. Devlet tarafından gebelikten doğuma kadar kadınlarımız, belli programlar dahilinde anneliğe hazırlanmaktadır. Ve bebek bakımı, bebek sağlığı anne adaylarına öğretilmektedir. Bu sayede anne ve çocuk sağlığı tesis edilmiş olmaktadır.

Yorumlar