Gebelik Haklarınız

Gebelik Haklarınız

Çalışan kadınlar, yasaların hamile kadınlara ve annelere tanıdıkları kolaylıkları,  gebelik haklarını bilmedikleri için bu hakların peşine düşüp talep etmemektedir. Bir bebek dünyaya getirme kararı çalışan kadın için çoğu zaman alınması zor bir karar ya da sürekli ertelenen bir karardır. Çünkü bu dönem ve sonrasında iş hayatı ya sekteye uğrayacak ya da iş hayatına geri dönmeyecek, dönemeyecektir. Halbuki  Sosyal Sigortalar Kanunun da gebelik durumunda muayene ve tedavi, doğum ve emzirme yardımı, sigortalı gebeye doğum öncesi ve sonrasında ödenek verilmesi  gibi gebelik haklarınız açıkça belirtilmiştir.

Yasaların çalışan hamile kadınlara ve annelere tanıdığı gebelik haklarından doğum izni, doğum izninin zamanı, kullanılması, doğum izninin süresi çoğu işveren hatta kadın tarafından bile bilinmez. Çalışan bilmiyorsa devlet ya da özel sektör olsun işveren size bunu hatırlatmaz; çünkü sizin bu izni kullanmanız eleman ihtiyacı ya da iş boşluğu oluşturacaktır. Halbuki gebelik haklarınız yasalarla düzenlenmiş. Önemli olan kadını bu haklardan haberdar edip gereksiz korkularından arındırmaktır. Kadın maddi manevi kaygısız bir hamilelik ve doğum sonrası süreç geçirirse dönüşünde o kadar verimli ve istekli çalışacaktır.

Gebelik haklarınız nelerdir? Birini ele alalım; doğum izni. Sigortalı kadın çalışan hamilelik durumunda doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az doksan gün priminin yatmış olması gerekir. Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplamda on altı hafta doğum izni kullanma hakkına sahiptir. Çoğul gebelik bekliyorsa doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta daha ekleyip on haftalık doğum izni hakkı vardır. Ancak gebe kendini fiziksel ve psikolojik olarak rahat hissediyor, çalışmasını engelleyen ya da zorlayan bir koşulda değilse ve çalışmak istiyorsa doğuma 2 hafta kala süre zarfına kadar çalışma hakkına sahiptir. Peki kullanmadığı altı hafta ya da sekiz hafta ne olacak? Gebenin bu hakları doğumdan sonra kullanacağı sekiz haftasının üzerine eklenir. Tüm bu süre zarfında kadın çalışmış olarak görülmekte ve SGK’ dan geçici iş göremezlik ödeneği almaktadır. Aldığı para çalışanın sektörüne özel ya da devlet, çalışma şekli ve saatine, kaçıncı gebelik olduğuna göre değişmektedir.

Yorumlar