Lohusa Psikolojisi

Lohusa Psikolojisi

Anne adayının doğum yaptığı günden başlayıp bebeğin 40. Gününe kadar devam eden süredir (Doğumdan sonraki 6 hafta). Hamilelik sürecinin annede oluşturduğu psikolojik ve fizyolojik olumsuz değişiklikler, lohusa döneminin başlamasıyla hamilelikten önceki halini alır. Anne kendini psikolojik olarak hamilelikten önceki rahatlığında hisseder. Halk arasında sıklıkla kullanılan Lohusanın mezarı 40 gün açık kalır. sözü gerçekle aynı olup gerçeği yansıtmaktadır. Hamileliğin son haftalarında doğum esnasında ve lohusalık döneminde meydana gelen rahatsızlıklar anne adayının hayatı için ciddi anlamda tehlikeli olabilir.

Lohusalık döneminde hamilelik önceki sağlığınıza tamamen kavuşabilmeniz için sağlığınıza çok dikkat etmeli, bu dönemi ciddiye almalısınız. Lohusalık döneminizde kendi sağlığınıza dikkat etmek gibi ciddi bir sorumluluğunuz vardır. Ayrıca size her an muhtaç olan bebeğinizin de sorumluluğuna sahipsiniz. 6 Haftalık lohusalık dönemi kendi içinde üç farklı döneme ayrılır.

Lohusa Psikolojisi

1: Çok erken lohusalık: Doğum esnasında başlayıp doğumun tamamlanmasından sonra 24 saate kadar süren doğumun ilk günüdür.

2: Erken lohusalık: İlk dönemin bitmesiyle başlayıp bir hafta süren dönemdir.

3: Geç lohusalık: İkinci dönemin bitiminden sonra bebeğin dünyadaki kırk gününün bitimine kadar olan süredir.

İnvolüsyon nedir?

Doğumdan sonraki anne rahmindeki küçülmedir. Doğum sonrası annede fark edilen ilk değişimdir. İnvolüsyon kelimesi dilimize İngilizceden gelmiştir. İngilizcede Involition olarak kullanılmakta sözlükteki Türkçe karşılığı ise küçülme, gerileme ve bir organın eski haline gelmesi anlamını taşımaktadır.

Uterus İnvolüsyonu: Uterusun ölçülerinde ve ağırlığında gebelik döneminde ciddi artış meydana gelir. Doğumdan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde eski halini alır. Doğum gerçekleştikten sonra ağırlığı 1000 gram olan uterus, lohusalık döneminin bitmesiyle hamilelik öncesi ağırlığına 50–100 gr a kadar düşer. Uterus fundusunun sertliği ve yüksekliği, uterus involüsyonu için çok önemli bir göstergedir. Doğumdan sonra fundus genellikle umblikusun bir ya da iki parmak altındadır. Doğumdan 12 saat sonra umblikus seviyesinde veya 1 santimetre altındadır. Doğumu izleyen birinci günde umblikusun 2 santimetre altında ikinci günde umblikusun 4 santimetre altında on ve on ikinci günlerde artık karın duvarından palpe edilemez.

Yorumlar